امروز چهارشنبه 02 اسفند 1402

مبانی نظری اختلالات رفتاری

0

تعداد صفحات : 45 صفحه

تعریف اختلال رفتاری

اختلالات رفتاری کودکان

طبقه بندی اختلالات رفتاری کودکان

عوامل موثر بر بروز اختلالات رفتاری

نقش والدین در اختلالات رفتاری کودک

ویژگی های افراد با اختلالات رفتاری

اختلال عاطفی

تعریف اختلال عاطفی

طبقه بندی مشکلات عاطفی

طبقه بندی اختلالهای روانی

هنجارهای اجتماعی فرهنگی

مشکلات رفتاری و رابطه آنها با کندی پیشرفت تحصیلی

تکنیکهای شناسایی کودکان مبتلا به مشکلات رفتاری

دسته بندی اختلالات رفتاری و تاثیر آنها در پیشرفت تحصیلی

همه گیرشناسی

بررسی پیشینه میزان شیوع اختلالات رفتاری کودکان در جهان و ایران

سبب شناسی اختلالات روانی

دیدگاه زیست شناختی

عوامل ژنتیک

دیدگاه یادگیری (رفتاری)

دیدگاه شناختی

دیدگاه انسانگرائی – هستی گرائی

دیدگاه اجتماعی

نظریه های راجع به نقش خانواده

فهرست منابع

خرید و دانلود | 43,000 تومان
تبلیغات متنی