امروز یکشنبه 26 فروردین 1403

پروژه کارآفرینی طرح تولید تلفن رومیزی

0

تعداد صفحات: 70 صفحه

پیشگفتار

مقدمه

فصل اول

معرفی اجمالی پروژه

معرفی محصول

سوابق تولید

کاربرد محصول

مصرف کنندگان

فصل دوم

فرایند تولید

نمودار فرایند تولید

مواد اولیه و منابع تأمین

ابزار و ماشین آلات و منابع تأمین آن

برنامه زمان بندی اجرای پروژه

ظرفیت تولید

پلان سالن تولید

جایابی و محل اجرای طرح

فصل سوم

نیروی انسانی مورد نیاز

حقوق و دستمزد

شرح وظایف پرسنل

سازماندهی نیروی انسانی

فصل چهارم

زمین مورد نیاز

ساختمانهای اداری

ساختمان واحد تولید

هزینه های ساختمان سازی

پلان طرح

فصل پنجم

انرژی برق

انرژی آب

سوخت

تأسیسات حرارتی

تأسیسات برودتی

ارتباطات

تأسیسات تهویه و اطفاء حریق

فصل ششم

سرمایه کل طرح و منابع تأمین آن

سرمایه ثابت

سرمایه در گردش

هزینه تولید سالیانه طرح

هزینه حقوق و دستمزد

هزینه های ثابت و متغیر تولید

محاسبه نقطه سر به سر تولید

محاسبه قیمت تمام شده محصول

محاسبه قیمت فروش محصول

محاسبه سود ناخالص طرح

محاسبه سود خالص طرح

دوره برگشت سرمایه

توجیه اقتصادی

منابع و مأخذ

خرید و دانلود - 55000 تومان
تبلیغات متنی