امروز سه شنبه 04 اردیبهشت 1403

پاورپوینت کارآموزی پروژه دانه های روغنی (سویا و ذرت)

0

تعداد صفحات: 35 صفحه

مقدمه

فصل اول

آشنایی کلی با مکان کارآموزی

فصل دوم

ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته علمی کارآموز

گیاهشناسی سویا

شرایط آب و هوایی

تهیه ی زمین

مراحل آماده سازی زمین

عملیات کاشت

طرز کاشت

عملیات داشت

وجین

زمان برداشت محصول

کشت ذرت

مقدمه

تولید کننده ها

تاریخچه

انواع ذرت

شرایط لازم برای رشد گیاه

دما

آب

خاک

زمان کاشت ذرت

کود

آفات و بیماری های ذرت

برداشت محصول

خرید و دانلود - 37000 تومان
تبلیغات متنی