امروز شنبه 01 اردیبهشت 1403

پاورپوینت نقشه برداری زمینی و زیرزمینی

0

تعداد صفحات: 40 صفحه

نقشه برداری زیر زمینی

نقشه برداری زیر زمینی شامل موارد زیر می باشد

اصطلاحات نقشه برداری زیر زمینی

شرایط خاص نقشه برداری در زیر زمین

هماهنگی بین برداشت های زیرزمینی و نقشه برداری سطحی

برداشت در زیرزمین

وسایل طول یابی در زیر زمین

موضوع تعیین ارتفاع در سه حالت مختلف زیر پیش می آید

ترازیابی

انواع شاخص در زیر زمین

مراحل طراحی پروژه های زیر زمینی

ایستگاه گذاری در زیر زمین

انواع تونل

نمونه موردیتونل رسالت

نقشه برداری زمینی

مبانی

نقشه برداری زمینی

نقشه برداری مسطح

اصل کلیات به جزئیات

روش های

نقشه برداری زمینی

اندازه گیری مسافت

اندازه گیری فواصل با استفاده از سیم فلزی

اندازه گیری غیرمستقیم فواصل – تاکئومتری

روش کار در اندازه گیری مسافت

سیستم های پارالاکتیک

اندازه گیری مسافت با استفاده از طریقهالکترونیکی

تعیین اختلاف ارتفاع بین دو نقطه بوسیله ترازیابی

نمایش فرم زمین به وسیله نقاط رقوم دار

نقشه برداری با زنجیر Chain Surveying

نقشه برداری با تئودولیت و تاکئومتری

اندازه گیری زوایای ارتفاعی (زاویایی که در صفحه قائم قرار دارند)

طرز تعیین فاصله سمت الراسی تعیین Z0

منابع

خرید و دانلود - 39000 تومان
تبلیغات متنی