امروز سه شنبه 15 اسفند 1402

آموزش ضمایر ملکی در انگلیسی

0

ضمایر ملکی یا possessive pronouns ضمایری هستند که برای نشان دادن مالکیت چیزی یا کسی به کار برده می‌شوند. ضمایر ملکی در انگلیسی هفت نوع می‌باشند که عبارتند از:

mine, yours, his, hers, its, ours and theirs

ضمایر ملکی (possessive pronouns) ارتباط تنگاتنگی با صفات ملکی (possessive determiner) دارند، اما تفاوت ضمایر ملکی با صفات ملکی در انگلیسی این است که ضمایر ملکی جایگزین اسم می‌شوند، اما صفات ملکی قبل از اسم می‌آیند.

در مقاله‌ی ضمایر ملکی (possessive pronouns) در انگلیسی به صورت کامل به این مفهوم پرداخته‌ایم.

تبلیغات متنی