امروز جمعه 11 اسفند 1402

گزارش کارآموزی حسابداری بانک صادرات

0

تعداد صفحات: 27 صفحه

فصل اول: آشنایی کلی با مکان کارآموزی

تاریخچه

فصل دوم ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته عملی کارآموز

بخش مورد تحقیق

وظایف کلی

فصل سوم آزمون آموخته ها، نتایج و پیشنهادات

آموخته ها

عملیات اصلی

بازبینی

گزارشات

اطلاعات پایه

سرپرستی سیستم

مبنا و نحوه تهیه صورتهای مالی

مبنای تهیه صورتهای مالی

نحوه ارائه صورتهای مالی

خلاصه اهم رویه های حسابداری

تسعیر ارز

مطالبات سررسید گذشته و معوق

ذخیره مطالبات مشکوک الوصول

سپرده قانونی

دارائیهای ثابت و استهلاک آنها

موجودی انبار

مشارکت

روش شناسایی درآمد

درآمد بانک از فعالیتهای مشاع

سود و وجه التزام دریافتی

سود دریافتی تسهیلات

سایر درآمدها

کارمزد دریافتی

سایر درآمدها

هزینه ها

کارمزد پرداختی

هزینه های پرسنلی

هزینه های اداری و عمومی

سایر هزینه ها

محدودیت ها و پیشنهادات

خرید و دانلود | 35,000 تومان
تبلیغات متنی