امروز پنجشنبه 10 خرداد 1403

پاورپوینت بیماری های گیاه یونجه

0

تعداد صفحات: 19 صفحه

طبقه بندی علمی یونجه

ریخت شناسی

ارقام یونجه

کشاورزی یونجه

خواص دارویی

مواد معدنی وپروتین ها

بیماری سفیدک داخلی یونجه

Downey Mildew of lucern

زنگ یونجه Alfalfa rust

لکه قهوه ای یونجه Alfalfa Brown Spot

بیماری ویروسی موزاییک یونجه

Alfalfa Mosaic Virus AMV

بیماری جارویی یونجهLucerne proliferation

منابع

همراه با تصاویر

خرید و دانلود - 23000 تومان
تبلیغات متنی