امروز شنبه 01 اردیبهشت 1403

پاورپوینت گیاه مرغ بنداوش

0

تعداد صفحات: 54 صفحه

مرغ بنداوش

پنجه مرغی

روشهای کنترل

هویج وحشی

سوروف (دژگال)

روشهای کنترل

فرفیون (شیرسگ)

روشهای کنترل

منداب

شیرین بیان (محک)

تاج خروس

روشهای کنترل

جو موشی

روشهای کنترل

کنف وحشی (قوزک)

روشهای کنترل

کاهوی وحشی (گاو چاق کن)

چچم

پنیرک (توله)

گل جالیز

شقایق وحشی (گل چشم درد)

علف قناری (علف خونی یاخونی واش)

خرفه (پروین)

علف هفت بند

بارهنگ سرنیزه ای (کاردی)

ترشک

سیلن (کوزه قلیانی یا قلیانک)

چسبک (چسبونک)

خردل وحشی

خاکشیر

تاجریزی

قیاق(ذرت خوشه ای)

گل قاصد

خارخسک

خرید و دانلود - 47000 تومان
تبلیغات متنی