امروز سه شنبه 04 اردیبهشت 1403

کارآموزی ساختمان اتحادیه کارگران

0

تعداد صفحات: 29 صفحه

مقدمه

دستورالعملهای حفاظتی و ایمنی کارگاه های ساختمانی

آشنایی کلی با مکان کار آموزی

پاک سازی خرابه

گودبرداری

پیاده کردن نقشه

بتن مگر

آرماتوربندی

علت استفاده فولاد و میل گرد در ساختمانها و پی

نحوه ی آرماتوربندی

خم کردن آرماتور

بتن ریزی فونداسیون

مخلوط کردن بتون

اتصال ستون ها به فونداسیون

ترازکردن ستون های عمودی با ستون های افقی

عایق کاری تیرورق ها

نحوه عملیات خاک برداری توسط لودر

شلنگ تراز برای تراز کردن کف فونداسیون

نشانه گذاری برای خط کشی

مشخص نمودن محل تیغه های آجری و همچنین محل استقرار شمعها به وسیله خط کشی

همراستا کردن دیواره های آجری به وسیله ریسمان کار

دیوار چینی فونداسیون

خرید و دانلود - 35000 تومان
تبلیغات متنی