امروز دوشنبه 27 فروردین 1403

پاورپوینت سیب زمینی

0

تعداد صفحات: 39 صفحه

مشخصات گیاهشناسی

اهمیت اقتصادی وارزش غذایی وداروی

شرایط آب و هوایی

خاک و کود مورد نیاز

کود

کود دامی

کود سبز

کود شیمیایی

کاشت و زارعت

کاشت

مراقبت های زراعی

برداشت و انبار کردن سیب زمینی

منابع

خرید و دانلود - 39000 تومان
تبلیغات متنی