امروز دوشنبه 27 فروردین 1403

گزارش کارآموزی تاسیسات

0

تعداد صفحات: 37 صفحه

مقدمه

فصل اول آشنایی با مکان کارآموزی

فصل دوم ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته های علمی کارآموزی

فصل سوم آزمون آموخته ها،نتایج و پیشنهادات

فصل چهارم گزارش کار آموزی

وسائل تولید سرما (برودت)

سیستم تبخیری

سیستم تراکمی (چیلر)

سیستم جذبی (ابزرپشن)

برج خنک کن

کندانسور هوائی

هواساز

واحد تهویه

اجزای اصلی

کاور و شاسی

کوئل

فن / موتور

رسیور مایع

راهنمای نصب

مزایای چیلر – هیتر شعله مستقیم مدل SDF

قطعات

شرحی بر کارکرد چیلر – هیتر مدل SDF در حالتهای سرمایش، گرمایش و آب گرم بهداشتی

سیکل کاری در حالت سرمایش (با تامین آب گرم مصرفی بهداشتی)

سیکل کاری در حالت گرمایش (با تامین آب گرم وسایل بهداشتی)

سیکل کاری در حالت تامین آب گرم بهداشتی

کوئل

بدنه

المنت الکتریکی

فن / موتور

راهنمای نصب

خرید و دانلود - 39000 تومان
تبلیغات متنی