امروز سه شنبه 28 فروردین 1403

پاورپوینت نازل سمپاش ها

0

تعداد صفحات: 77 صفحه

نازل افشانک

Energy Sources For Nozzle Classification

انواع نازل ها

طبقه بندی نازلها بر اساس نوعانرژیوارده

نازلهای با انرژی هیدرولیک Hydraulic energy nozzles

عواملی که در کیفیت و کمیت قطرات تولید شده مؤثرند

اجزای تشکیل دهده نازل هیدرولیک

نازل های اصابتی

نازل های بادبزنی

زاویه پاششودبی نازل

نازل زرد 8002 پلاستیکی

اجزائ نازل زرد 8002

زاویه پاشش نازل زرد 8002

ارتفاع پاشش در دوباره مپو شانی

نارل زرد 8002

کاربرد نازل زرد8002

نازل آبی 11003پلاستیکی

اجزائ نازل آبی 11003

زاویه پاشش در نازل آبی 11003

ارتفاع پاشش در دو همپوشانی در نازل آبی 11003

ارتفاع پاشش در سه همپوشانی در نازل آبی 11003

کاربرد نازل آبی 11003

نازل11004استیل

اجزائ نازل 11004استیل

زاویه پاشش نازل 11004استیل

ارتفاع پاشش در دوباره مپو شانی در نازل 11004استیل

نازل های مخروطی

نازل های فواره ای

نازل های تولید کننده کف

نازل های سوزنی

نازلهای با انرژی چرخشی Centrifugal energy nozzles

تشکیل قطرات در نازلچرخشی

نازلهای با انرژی جنبشی Kinetic energy nozzles

نازلهای با انرژی حرارتی ‏Thermal energy nozzles

تنظیم میزان دبی نازلها

فرسایش نازلها

منابع

خرید و دانلود - 49000 تومان
تبلیغات متنی