امروز سه شنبه 15 اسفند 1402

مقیاس تایید خویشتن

0
مقیاس تایید خویشتن
«اسپنسر، ای، راتوس» 30 ماده
هرجمله این مقیاس را به دقت بخوانید و ببینید تا چه اندازه در مورد خود شما صدق می کند. برای نمره گذاری مقیاس زیر را در نظر بگیرید.
3+= کاملا درست 2+= درست 1+= تا اندازه ای درست 1-= تا اندازه ای غلط 2- = غلط 3-= کاملا غلط
1- اکثر مردم خودشان را تایید می کنند و جسور تر از من هستند.
2- به علت کمرویی، از بیرون رفتن با جنس مخالف خودداری می کنم.
3- وقتی غذای رستوران به میل من نمی شود، خیلی راحت اعتراض می کنم.
4- مواظب هستم که به دیگران آسیب نرسانم، حتی اگر خودم اسیب ببینم.
5- اگر فروشنده ای به زور بخواهد جنسی را که مورد علاقه من نیست نشان بدهد، به دشواری می گویم نه!
6- وقتی از من کاری را می خواهند انجام دهم، می پرسم چرا؟
7- بارها اتفاق می افتد که به دنبال بحث جدی می گردم.
8- سعی می کنم مثل اکثر کسانی که موقعیت مرا دارند، پیشرفت کنم.
9- واقعیت این است که مردم، اغلب از من سوء استفاده می کنند.
10- دوست دارم با افرادی که تازه اشنا شده ام و افراد بیگانه وارد بحث شوم.
11- اغلب نمی دانم که در برابر جنس مخالف چه بگویم.
12- در تلفن کردن به وزارتخانه ها یا ادارات دولتی تردید می کنم.
13- دوست دارم تقاضای درخواست شغل را با پست بنویسم نه این که مصاحبه شوم.
14- این که بخواهم اجناس خریداری شده را برگردانم ناراحت می شوم.
15- اگر یکی از خویشاوندان مورد احترام مرا ناراحت کند، معمولا خشم خود را فرو می خورم نه این که ابراز ناراحتی کنم.
16- از این که مبادا مورد مسخره قرار بگیرم از مطرح کردن سوال پرهیز می کنم.
17- به هنگام بحث، از ترس عصبانی شدن، کل بدنم می لرزد.
18- اگر یک سخنران مشهور، چیزی بگوید که از نظر من غلط است، عقیده خود را برای شنوندگان اعلام می کنم.
19- از چانه زدن بر سر قیمت پرهیز می کنم.
20- وقتی کار مهمی انجام می دهم، دوست دارم دیگران را در آن سهیم کنم.
21- در مورد احساسات خود راحت و صادق هستم.
22- اگر کسی در مورد من غیبت کند یا دروغ بگوید ف هرچه زودتر با او تماس می گیرم و مسائل را روشن می کنم.
23- اغلب برایم دشوار ایت که بکویم نه.
24- اغلب سعی کرده ام خشم خود را فرو برم تا فاجعه نیافرینم.
25- در رستوران یا در جای دیگر، اگر انتظار من برآورده نشود، اعتراض می کنم.
26- وقتی از من تعریف می شود، نمی دانم چه بگویم.
27- اگر در سینما، افرادی که در کنار من هستند با صدای بلند حرف بزنند، از آنها می خواهم که ساکت باشند یا دورتر بروند.
28- در یک صف، هر کس بخواهد از من جلو بزند، مجبورش می کنم که منتظر نوبت خود باشد.
29- در اظهار نظر درنگ نمی کنم.
30- مواردی پیش می آید که لال می مانم.
ماخذ: گنجی، حمزه. ارزشیابی شخصیت. نشر ساوالان. 1380

تبلیغات متنی