امروز دوشنبه 27 فروردین 1403

پاورپوینت کنترل گیاه هرز به روش بیولوژیکی

0

تعداد صفحات: 30 صفحه

استفاده از رقابت گیاه زراعی و گیاه هرز

استفاده از انگلها،شکارگرها و عوامل بیماریزا

کنترل بیولوژیکی گیاهان هرز به وسیله حشرات

اشکال

خرید و دانلود - 35000 تومان
تبلیغات متنی