امروز سه شنبه 04 اردیبهشت 1403

پاورپوینت سیستم آبیاری سنترپیوت

0

تعداد صفحات: 13 صفحه

ویژگیهای سیستم آبیاری سنتر پیوت

افزایش راندمان آبیاری تا حدود 90 درصد

یکنواختی آبیاری

کاهش هزینه های کارگری

عدم نیاز به تسطیع اراضی

قابلیت کاربرد مواد شیمیایی همراه با آبیاری

خرید و دانلود - 21000 تومان
تبلیغات متنی