امروز جمعه 11 اسفند 1402

کارآموزی حسابداری شرکت ساینا

0

تعداد صفحات: 40 صفحه

تاریخچه شرکت ساینا

محصولات تولیدی شرکت ساینا

فروش با سایر اشخاص

فروش صادراتی

تحویلی به انبار محصول

شرح انبار

چارت سازمانی شرکت و محل استقرار کارآموز

سند (بخش برق)

نرم افزار حسابداری

حقوق و دستمزد

دستمزد مستقیم

دستمزد غیرمستقیم

اطلاعات لازم برای محاسبه حقوق و دستمزد

حقوق و دستمزد پایه و فوق العاده ها و نوبت کاری

حقوق و دستمزد کارکنان عادی

حقوق و دستمزد مدیران و متخصصین

عوامل تشکیل دهنده نظام حقوق مدیران و متخصصین شرکت به شرح زیر می باشد

حقوق و دستمزد متغیر (پاداش عملکرد – بهره وری)

ماده 33 افزایش عمومی

ماده 34 فوق العاده ها

فوق العاده اضافه کاری

چگونگی محاسبه و پرداخت حقوق و دستمزد

روش سنتی دستی

روش پیشرفته و مکانیزه

جمع آوری و نگهداری اطلاعات شخصی پرسنل

صدور احکام پرسنلی

تعداد نسخ احکام پرسنلی

تنظیم لیست حقوق و دستمزد

جمع آوری کارکرد ماهانه پرسنل شرکتها

محاسبه حقوق و دستمزد

پرداخت حقوق و دستمزد

پرداخت به صورت نقدی

پرداخت به صورت صدور چک در وجه هر یک از کارکنان

پرداخت از طریق سیستم بانکی

ارسال لیست به تأمین اجتماعی

ارسال لیست مالیات به اداره دارایی و امور اقتصادی

صدور سند حسابداری حقوق و دستمزد

نوبت کاری

نرخ اضافه کاری

نرخ نوبت کاری

شرح وظایف

سیستم کنترل تولید

انبار در جریان

حسابداری مدیریت و صنعتی

سیستم انبار

سیستم حسابداری انبار

سیستم حسابداری اموال

سیستم کنترل تولید

سیستم حسابداری دفتری

سیستم قیمت تمام شده

بودجه و گزارشات مالی

خرید و دانلود | 39,000 تومان
تبلیغات متنی