امروز سه شنبه 04 اردیبهشت 1403

پاورپوینت مدیریت علفهای هرز بقولات - نخود

0

تعداد صفحات: 33 صفحه

بقولات- حبوبات

پراکنش

جدول سطح زیر کشت،میزان تولید و متوسط عملکرد حبوبات

ارزش اقتصادی

سایر خصوصیات

جدول 2- ترکیبات اسید آمینه ضروری در برخی حبوبات (برحسب گرم در 16 گرم نیتروژن) توسط فائو

تثبیت ازت

علفهای هرز حبوبات

نخودChickpea

گرده افشانی درنخود

جدول3- ارزش غذای نخود (درصد گرم دانه)

کنترل علفهای هرز درنخود

راههای مبارزه

تناوب زراعی

طراحی تناوب زراعی

گیاهان پوششی

الگوی کشت

مبارزه بیولوژیکی

کنترل بیولوژیک

ویژگیهای عامل بیولوژیک

کنترل بیولوژیک علفهای هرزاساس

مبارزه شیمیایی

مهمترین علفکشهای مورد استفاده درنخود

کنترل تلفیقی

منابع

خرید و دانلود - 37000 تومان
تبلیغات متنی