امروز سه شنبه 15 اسفند 1402

پرسشنامه سنجش تمایل به ورزش

0

پرسشنامه ای که در پیش رو دارید به منظور یک تحقیق دانشجویی طراحی شده است. لطفاً موارد زیر را مطالعه نموده و پاسخ خود را با علامت ضربدر مشخص نمایید.

پیشاپیش از همکاری و توجه شما تشکر می نمایم.

ترم تحصیلی: دوم c سوم c چهارم c رشته تحصیلی:

معدل: بالای 17 c پایین 17 c

ردیف

عنوان

درجات پاسخ دهی

خیلی

زیاد

زیاد

کم

خیلی

کم

هیچ

1

شما به ورزش به چه میزان علاقه مند هستید؟

2

میزان موافقت والدین شما در مورد شرکت در فعالیتهای ورزشی را مشخص کنید؟

3

دوستانتان به چه میزان در علاقه مندی شما به ورزش مؤثر بوده اند؟

4

در بیرون از مرکز روزانه چه میزان فرصت برای شرکت در فعالیت های ورزشی دارید؟

5

میزان رضایت شما از امکانات ورزشی مرکز تربیت معلم حضرت معصومه (س) به چه میزان است؟

6

آیا تأمین سلامتی شما را تشویق به فعالیت های ورزشی می کند؟

7

شما برای پر کردن اوقات فراغت به چه میزان فعالیت ورزشی دارید؟

8

ایا میل به قهرمان شدن مشوق شما در انجام فعالیتهای ورزشی می باشد؟

9

تا چه میزان با ورزشهای بانوان آشنا هستید؟

10

در غیر ساعات ورزش چه میزان از باشگاه ورزشی استفاده می کنید؟

11

به چه میزان به ورزش صبحگاهی می پردازید؟

12

آیا فعالیت های ورزشی در شادابی و نشاط شما مؤثر است؟

13

به چه میزان ورزش در پیشرفت تحصیلی شما مؤثر است؟

14

آیا الگوی قهرمانی ورزش زن تأثیری در گرایش دختران و زنان به سوی ورزش دارد؟

15

آیا ترس از آسیب دیدگی باعث ورزش نکردن شما شده است؟

16

آیا مجلات یا روزنامه های ورزشی در گرایش شما به ورزش مؤثر است؟

17

آیا تلویزیون در گرایش شما به ورزش مؤثر است؟

18

آیا در ساعات ورزش مربی آموزش لازم را به شما می دهد؟

19

آیا با مدت زمانی که صرف ساعت ورزش می شود موافق هستید؟

20

آیا به اینکه ساعت ورزش را هم در کلاس و هم در زمین سپری کنید موافقید؟

تبلیغات متنی