امروز سه شنبه 28 فروردین 1403

پاورپوینت صادرات خاویار

0

تعداد صفحات: 30 صفحه

مقدمه

مشخصات خاویار تاس ماهیان دریای خزر

بحران خاویار

نحوه برخورد با قاچاق کنندگان خاویار به چه صورت است؟

مافیای خاویار روسیه

چالش های بوجود امده برای خاویار

کنواسیون نظارت بر تجارت گونه های درحال انقراض cites

نتایج یک کنوانسیون

پایبندى یک طرفه تعهدات از سوى ایران

پرورش ماهیان خاویاری

اهمیت اقتصادی خاویار

صادرات جهانی خاویار در سال 2005

کشورهای عمده واردکننده خاویار ایران درسال83

نتیجه گیری

خرید و دانلود - 35000 تومان
تبلیغات متنی