امروز شنبه 01 اردیبهشت 1403

اقتصاد کشاورزی و محیط زیست

0

تعداد صفحات: 70 صفحه

اقتصاد کشاورزی

مقدمه

اهمیت و جایگاه در جامعه

نقش کشاورزی در توسعه اقتصادی

نقش کشاورزی در اقتصاد

اقتصاد کشاورزی در ایران

تواناییهای فارغ التحصیلان

وضع ویژه تولید کننده فرآورده های کشاورزی در اقتصاد

توزیع درآمد حاصل از فروش کالاها

تضمین حفظ و گسترش میزان تولید

اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد ایران

محیط زیست

خاک ها

آب ها

علل آلودگی آب ها

آلودگی هوا

تلاشهای انجام گرفته برای کم شدن الودگی محیط زیست

مسؤولیت انسان در حفظ محیط زیست

رابطه محیط زیست و حقوق بشر

حق بهره‏مندی از محیط زیست سالم

حق آموزش مسائل زیست محیطی

حق دسترسی به جبران خسارت

اسلام و محیط زیست

داشتن محیطی سالم و امن زمینه ساز سعادت

آیاتی از قرآن که محیط زیست را حق همگانی می‏داند

چگونه از محیط زیست خود محافظت کنیم

باران اسیدی

مواد شیمیایی آلی سمی

فلزهای سنگین و شیمی خاک

تولید انرژی و آثار محیطی آن

رعایت اخلاق محیط زیستی

حفظ حیات وحش

تعیین مکان مشخص برای کثافات

عوامل آلوده کننده آبهای زیرزمینی

عوامل آلوده کننده آبهای سطحی

چشم انداز الودگی آب

جنگل و درخت

سخن پایانی

خرید و دانلود - 53000 تومان
تبلیغات متنی