امروز سه شنبه 28 فروردین 1403

کارآموزی اجرای ساختمان اسکلت فلزی

0

تعداد صفحات: 54 صفحه

مقدمه

تقسیم بندی زمینها از نظر مقاومت در مقابل بار ساختمان

پیادهکردن نقشه

گودبرداری

پی سازی

پی کنی در انواع زمین ها

خاک برداری و خاک ریزی

تعریف پی

ابعادپی

انواع پی

پی سازی و پی کنی با هم

پی کنی در زمین های سست

پی کنی در زمین های خاک دستی و سست

طریقه عمل

لایه های پی های تکی

شناژ

لایه های شناژ

قفسه شناژ

ساختمان های اسکلت فلزی

اجزاء ساختمان های فلزی

انواع پروفیل های فولادی در ساختمان

قسمت های مختلف ستون

بادبند

زنگ زدگی و جلوگیری از آن

مزایا ی ساختمان فلزی

معایب ساختمانهای فلزی

خرید و دانلود - 47000 تومان
تبلیغات متنی