امروز جمعه 11 اسفند 1402

کارآموزی متالوژی گروه صنعتی نورد

0

تعداد صفحات: 42 صفحه

مقدمه

مفاهیم اساسی در شکل دهی فلزات

مکانیزم لغزش در تغییر شکل

مکانیزم دوقلویی در تغییر شکل

فرآیندهای مورد استفاده در طی شکل دهی فلزات

بازیابی

کارگرم

همگن سازی

کار داغ و تبلور مجدد

عملیات حرارتی-مکانیکی (ترمومکانیکال)

کوره پیش گرم

اندازه گیری دما و ابزارهای مربوط به آن

اندازه گیری دما با توجه به رنگ

مواد ترموکوپل

آذرسنج ثبتگر و کنترلگر

آذرسنج تابشی

آذر سنج نوری

آزمون کشش

خواص کششی

تنش-کرنش حقیقی

برجهندگی و چقرمگی

سختی

شکل دادن به وسیله نورد

منابع

خرید و دانلود | 43,000 تومان
تبلیغات متنی