امروز سه شنبه 04 اردیبهشت 1403

کارآموزی عمران عملیات خاک برداری و اجرای فونداسیون

0

تعداد صفحات: 20 صفحه

مقدمه

مشخصات پروژه

معرفی

معرفی پیمانکار

بازدید از محل انجام پروژه

ریشه کنی

شرح پروژه

پی کنی

ابعاد پی

وزن ساختمان

گود برداری

بتن مگر

عملیات مگر ریزی

پیاده کردن پلان فونداسیون

آرماتور بندی

قالب بندی

صفحه گذاری

بتن ریزی

جوشکاری

عکس

خرید و دانلود - 23000 تومان
تبلیغات متنی