امروز سه شنبه 28 فروردین 1403

کارآموزی ساختمان اسکلت فلزی کمیته امداد

0

تعداد صفحات: 30 صفحه

مقدمه

تحویل زمین

پیاده کردن نقشه

خاکبرداری و پی کنی

اجرای بتن مگر

قالبندی پی

آرماتوربندی پی

آنچه که در اجرا ی آرماتور بندی باید رعایت شود

نصب صفحات

بتن ریزی فونداسیون ها

نکات اجرائی سیمان

نکات اجرایی آب مصرفی در بتن

نکات اجرائی مصالح سنگی در بتن (ماسه)

دنکات اجرایی سنگدانه ها در بتن

نکات اجرائی به هنگام بتن ریزی

ساخت و نصب اسکلت در کارگاه

مختصری در مورد جوشکاری

جوشکاری قوس الکترود دستی (SMAW)

جوشکاری با الکترود روکش دار (Manual metal Arc Welding)

تعریف جوش Weld

پارامترهای مهم در کیفیت جوش

جوش پذیری به دو عامل بستگی دارد

ساختمانهای اسکلت فلزی

مواد متشکله روپوش الکترود

مواد سرباره سازه

موارد تشکیل دهنده گاز

عوامل احیاء کننده

عوامل آلیاژدهنده

شناسایی الکترودها

انواع الکترودها با توجه به وپژگی های کاربردی

بسته بندی الکترودها

عیب جوش

ترکها که شامل ترکهای ناشی از

عدم ذوب (Lack of fusion)

علت بوجود آمدن عدم جوش

عدم نفوذ در ریشه (Mcomplete Root Renetration)

جوشهایی که کاملاٌ پر نشده اند (Mcompletely filled Groove) که به دلایل زیر اتفاق می افتد

انقباض یا کشیدگی در شیار (Shrinkage Groove)

گود افتادگی کناره یا زیر برش (Uneler cut)

حفره های گازی یا تخلخلل (Gas pores / poro sity)

سوختگی داخلی (Burn theough)

حفره انتهایی (Crater pipe)

آفال سرباره (Siag inclusion)

ناخالصی تنگستن (Tunhesten inclusion)

پاشش یا ترشح (Spatter)

علت بوجود آمدن پاشش یا ترشح

معایب

نکات اجرائی در دیوارچینی ها

نکات اجرائی در آجرهای مصرفی

نکات اجرائی ملات ها

ملات ماسه سیمان

نکات آجرچینی ها

نکات اجرایی در موزائیک فرش

نکات و موارد اجرایی در نصب کاشی و سرامیک

الف – کاشی کاری

نکات اجرایی به هنگام سرامیک کاری

رنگ آمیزی

تمیز نگاه داشتن اطراف کار

سطح تمام شده رنگ آمیزی

تمیز کردن پس از رنگ آمیزی

آماده کردن سطوح برای رنگ آمیزی

آماده کردن کارهای فلزی

آماده کردن کارهای چوبی

آماده کردن سطوح اندود کاری

انواع رنگ آمیزی

رنگ آمیزی اسکلت فلزی

رنگ آمیزی در و پنجره

رنگ آمیزی نرده

رنگ آمیزی لوله کشیهای خارج از ساختمان

رنگ آمیزی کارهای چوبی با رنگ روغنی

خرید و دانلود - 35000 تومان
تبلیغات متنی