امروز شنبه 01 اردیبهشت 1403

کارآموزی اجرای ساختمان بتنی

0

تعداد صفحات: 34 صفحه

پیاده سازی نقشه

گود برداری

استفاده از دیوارهای مانع و نایلون

پیاده کردن محل پی ها و شناژها و آرماتور گذاری

قالب بندی پی

بتن سازی و بتن ریزی پی.

اجرای ستونها

اجرای تیرها و سقف ها

ساخت پله

شرحی در مورد نما کاری ساختمان

خرید و دانلود - 37000 تومان
تبلیغات متنی