امروز شنبه 01 اردیبهشت 1403

کارآموزی پروژه تفریحی اقامتی و پذیرایی هتل

0

تعداد صفحات: 38 صفحه

مقدمه

تاسیسات مکانیکی والکتریکی

بازدید از زمین و ریشه کنی

پیاده سازی نقشه

گود برداری

پی کنی

پی سازی و هدف آن

آماده سازی پی

پی سازی در ساختمانهای فلزی

پی های نقطه ای

زمین مناسب

بتن مگر

میلگرد های کف پی

بتن اصلی

صفحه ی زیر ستون یا میلگرد ریشه

پی های سراسری یا گسترده

آرماتوربندی شبکه فونداسیون

شمع کوبی

بتن

مصالح سنگی

آب

سیمان

بتن تازه

بتن سخت شده

موادتشکیل دهنده بتن

سیمان

سنگدانه

مصالح غلتیده

مصالح تیز گوشه

مصالح پولکی

مصالح سوزنی

آب

ساخت بتن

دستگاه بتن ساز یا مخلوط کن

از نوع دوار

نوع ثابت

کامیونهای مخلوط کنTruck Mixers

حمل بتن

بتن ریزی

انواع بتن

بتن مگر

بتن سبک

بتن معمولی

بتن سنگین

بتن هوازده

ویبره کردن بتن

آرماتوربندی ستونها

قالب بندی ستونها

کله وراسته

بلوکاژ

تیرچه

بلوک

مزایای سقف تیرچه بلوک

پله های بتن مسلح

انواع پله های بتن مسلح

نمایی از قالب بندی راه پله گرد

نمایی از راه پله

دالها

استفاده از گونیهای خیس برای جلوگیری از تبخیرآب موجود در بتن دال

دیوارها

دیوارهای حایل

. نمایی از قالب بندی دیوار حایل

.اجرای عایق رطوبتی (قیر گونی)روی دیوار حایل

دیوارهای باربر

دیوارهای زیرزمین

دیوارهای غیرباربر

دیوارهای برشی

ستون

خاموتهای موازی

فولادهای بکاررفته در ساخت

میلگرد (آرماتور)

شبکه ها یا توری های جوش شده

مفتول وکابل

میلیگردهای حرارتی وجمع شدگی

فواصل آرماتور ها

اجرای پله

آجر چینی

دیوار دو جداره

نعل درگاه

سقف کاذب

تاسیسات

خرید و دانلود - 39000 تومان
تبلیغات متنی