امروز یکشنبه 26 فروردین 1403

گزارش کارآموزی هنرهای سنتی چوب

0

تعداد صفحات: 28 صفحه

مقدمه

تاریخچه سازمان

نوع محصولات تولیدی و خدمات

شرح مختصری از فرایند تولید یا خدماتی

نحوه ساخت تولید درب

بررسی شرح وظایف رشته کار آموز در واحد صنعتی

امور جاری در دست اقدام

برنامه های آینده

گره چینی

اتصال کم و زبانه

اتصال کند

اتصال نیم نیم

انواع گره چینی

گره چینی در مشبک سازی

گره چینی در منبت کاری

گره چینی درمعرق کاری

گره چینی در خاتم سازی

مواد

خاتم سازی

تاریخچه

مواد

انواع استخوان

چسب

وسایل و ابزار

پرس

مراحل ساخت خاتم

لاک زنی

معرق کاری

تاریخچه

مواد

ابزار کار معرق

انواع معرق

مراحل ساخت معرق

کنترل مرغوبیت معرق

خرید و دانلود - 35000 تومان
تبلیغات متنی