امروز سه شنبه 28 فروردین 1403

گزارش کارآموزی نظارت ساختمان

0

تعداد صفحات: 30 صفحه

مقدمه

آشنایی کلی با مکان کارآموزی

طریقه شرکت در پروژه

نوع نظارت و بررسی در ساخت و ساز

نظارت بر نحوه انجام کار

معایب

عکس ها در حین انجام کار

عکس ها در پایان کار

نتیجه گیری و ارزشیابی

تصاویر

خرید و دانلود - 35000 تومان
تبلیغات متنی