امروز دوشنبه 27 فروردین 1403

کارآموزی مراحل مختلف ساختن یک ساختمان

0

تعداد صفحات: 52 صفحه

مراحل مختلف ساختن یک ساختمان

بازدید زمین و ریشه کنی

پیاده کردن نقشه

رپر

گودبرداری

تا چه عمقی گودبرداری را ادامه می دهیم

شیب دیواره های محل گودبرداری (اندازه زاویه a)

استفاده از دیوارهای مانع

دیوارهای مانع چوبی

دیوارهای مانع فلزی

خروج آب از محل گودبرداری

پی کنی

دسترسی به زمین بکر

برای محافظت پایه ساختمان

تقسیم بندی زمینها از نظر مقاومت در مقابل بار ساختمان

ابعاد پی

وزن ساختمان

انواع پی ها

پی های عمومی

شمع کوبی

ساختمان های آجری

عمق پی های نواری

عرض پی

لایه های پی های نواری

شفته ریزی

کرسی چینی

شناژ

قالب بندی (کفراژ بندی)

آرماتوربندی

بتون

قشر ماسه سیمان زیر و روی قیر و گونی

حالت ماسه سیمان برای پوشش روی قیر و گونی

یک رگی کردن ساختمان

لایه های مختلف دیوار چینی

قطعات آجر

دیوار

برای جداسازی قسمتهای مختلف ساختمان

دیوارهای حمال

عرض دیوار

هشت گیر و لاریز

ملات

خواص ملات

انواع ملات

سقف

میله مهار

بالشتک بتنی زیر سرپلها

ساختمان فلزی

مزایا و معایب ساختمان های فلزی

2. بتن مگر

بتن اصلی

صفحه ریز ستون یا میله گردهای ریشه

شناژ

لایه های شناژ

قفسه شناژ

اجزاء تشکیل دهنده ساختمانهای فلزی

قسمتهای مختلف ستون

قسمت اصلی ستون

تسمه های اتصال

صفحه های تقویتی

تقلیل ضخامت ستون

لچگی یا ورق پشت بند

ورق بست

جوش

اتصال ستون به صفحه زیر ستون

پل ها یا تیرهای اصلی

قسمتهای مختلف تیرهای اصلی و سقف

طریقه اتصال پل به ستون

نکاتی در مورد ساختن پلها

وصالی پلهای سراسری

اتصال دو پل که از کنار هم عبور می کنند

تیرهای لانه زنبوری

تیرچه

پروفیلهای اتصال و میله مهار

وصله نمودن دو قطعه تیرآهن به یکدیگر

پله

بادبند

خرپا

نواقص جزئی در اجزای بادبند

تصاویر

بتن ریزی در هوای گرم

بتن ریزی در هوای سرد

خرید و دانلود - 47000 تومان
تبلیغات متنی