امروز سه شنبه 28 فروردین 1403

نقشه برداری زمینی و زیر زمینی

0

تعداد صفحات: 39 صفحه

نقشه برداری زیر زمینی

اصطلاحات نقشه برداری زیر زمینی

شرایط خاص نقشه برداری در زیر زمین

روشهای کلی نقشه برداری زیر زمینی

هماهنگی بین برداشت های زیرزمینی و نقشه برداری سطحی

برداشت در زیرزمین

علامت گذاری و میخ کوبی

اندازه گیری فاصله

وسایل طول یابی در زیر زمین

اندازه گیری ارتفاع

وسایل تراز یابی در زیر زمین

ترازیابی

خصوصیات شاخص در زیر زمین

انواع شاخص در زیر زمین

مراحل طراحی پروژه های زیر زمینی

طراحی اجرای عملیات حفاری

طراحی کلی تهیه نقشه از زیر زمین

ایستگاه گذاری در زیر زمین

انواع تونل عبارتند از

خصوصیات وسایل و تجهیزات نقشه برداری زیر زمین

وسایل حفاری در زیر زمین

نقشه برداری مسطح

مساحی Geodetic Surveying

کلیات به جزئیات

مقیاس

سطح مبنا

شبکه بندی نقشه

ترازیابی

سطح تراز مبنا

روش های کاربردی در نقشه برداری

اندازه گیری مسافت

طریقه اندازه گیری

روش کار در اندازه گیری مسافت

سیستم های پارالاکتیک

اندازه گیری مسافت با استفاده از طریقه الکترونیکی

ژئودیمتر Geodimeter

موارد استفاده ترازیابی

نمایش فرم زمین به وسیله نقاط رقوم دار

نقشه برداری با زنجیر Chain Surveying

برداشت عوارض

نقشه برداری با تئودولیت و تاکئومتری

استقرار تئودولیت در ایستگاه (قائم نمودن محور اصلی)

روش کوپل

اندازه گیری زاویه یک امتداد با شمال مغناطیسی

منابع

همراه با تصاویر

خرید و دانلود - 39000 تومان
تبلیغات متنی