امروز سه شنبه 28 فروردین 1403

گزارش کارآموزی عمران دفتر شرکت دژ پل

0

تعداد صفحات: 23 صفحه

تاریخچه شرکت دژ پل ابهر رود

گزارش فعالیت های انجام شده

مقدمه

فضا چیست؟

انواع فضا

فضای ریاضی و ادراکی

فضای روز و فضای شب

فضای عمومی و فضای خصوصی

فضا مابین

فرم تناسب

اندازه

تهی (خلاء)

عناصر فضا

فضای معماری چه نوع فضایی باید باشد؟

نتیجه گیری و ارزشیابی

خرید و دانلود - 27000 تومان
تبلیغات متنی