امروز سه شنبه 04 اردیبهشت 1403

پاورپوینت معرفی چند نوع گیاه

0

تعداد صفحات: 23 صفحه

گل گندم خاردا ر

شبدرک

ایار سلام زرد

علف باغ

زبان در قفا

پنجه انگشتی

شانه سر

فرفیون

آفتاب پرست

غربیلک

خیارک

جارو

چچم

خلر

دیزسیانج

شیر پنیر

گنگر خوراکی

شاه افسر زرد

پونه

گل جالیز

آجیل مزرعه

نی

خرید و دانلود - 27000 تومان
تبلیغات متنی