امروز شنبه 01 اردیبهشت 1403

کارآموزی نماکاری ساختمان

0

تعداد صفحات: 19 صفحه

بخش اول: آشنایی کلی با مکان کار آموزی

بخش دوم: آموخته های اجرایی

گزارش اصلی

تعریف و هدف از داربست

انواع داربست

سنگ کاری

تعریف سقف

پوشش سقف های شیب دار

تعریف سقف کاذب و انواع آن

موزاییک فرش

طریقه ساخت موزاییک

سرامیک کاری

سفید کاری

خرید و دانلود - 23000 تومان
تبلیغات متنی