امروز سه شنبه 28 فروردین 1403

پاورپوینت علف هرز تلخه

0

تعداد صفحات: 67 صفحه

تیره کاسنی (مرکبان)

گلاذین کلاپرک

Russian Knapweed

گیاه شناسی

گیاهچه

ساقه

برگ

برگهای قاعده ای

برگهای ساقه ای

رپین

گل ها

میوه

ریشه

اکولوژی انتشار جغرافیایی

زیستگاه

بیولوژی نحوه تکثیر

انتشار

رقابت

خاصیت آلیلوپاتی

ریخت شناسی

تاریخچه زندگی

فیزیولوژی

منابع

خرید و دانلود - 53000 تومان
تبلیغات متنی