امروز دوشنبه 27 فروردین 1403

پرسشنامه افسردگی بک(BDI)

0

تعداد صفحات: 7 صفحه

پرسشنامه ی حاضر میزان و شدت افسردگی را می سنجد.یکی از مهم ترین ابزار های سنجش افسردگی است که تفسیر آن در ندای روان با کمترین قیمت انجام می شود.

خرید و دانلود - 7000 تومان
تبلیغات متنی