امروز یکشنبه 03 تیر 1403

پرسشنامه سنجش نگرش معنوی

0

تعداد صفحات: 3 صفحه

پرسشنامه سنجش نگرش معنوی

تعداد گویه ها: 43 گویه

شیوه نمره گذاری و تفسیر

روایی و پایایی دارد

خرید و دانلود - 7000 تومان
تبلیغات متنی