امروز دوشنبه 01 مرداد 1403

پرسشنامه آزمون شخصیت 90 scl

0

تعداد صفحات: 14 صفحه

تعداد سوالات 90 سوال

پاسخنامه دارد

راهنمای آزمون دارد

روش نمره گذاری و تفسیر دارد

کلید سوالات دارد

روایی و پایایی دارد

یکی از پر استفاده ترین ابزار های تشخیص روان پزشکی در ایالات متحده آزمون SCL90 است این آزمون شامل 90 سوال برای ارزشیابی علائم روانی است و به وسیله پاسخگو گزارش می شود و اولین بار برای نشان دادن جنبه های روان شناختی بیماران جسمی و روانی طرح ریزی گردید. با استفاده از این آزمون می توان افراد سالم را از افراد بیمار تشخیص داد.

این آزمون توسط دارگوئیس و همکارانش در سال 1973 معرفی شد و بر اساس تجربیات بالینی و تجزیه و تحلیل های روان سنجی از آن، مورد تجدید نظر قرار گرفته و فرم نهایی آن در سال 1976 تهیه گردید در ایران میرزایی 1359 مطالعه ای برای هنجار یابی آن انجام داده است.

هریک از سوالات آزمون از یک طیف 5 درجه ای میزان ناراحتی که از نمره صفر – هیچ – تا چهار – به شدت می باشد تشکیل شده است سوالات آزمون 9 بعد مختلف را در بر می گیرد.

خرید و دانلود - 21000 تومان
تبلیغات متنی