امروز یکشنبه 26 فروردین 1403

پرسشنامه مقیاس شادکامی آکسفورد

0

تعداد صفحات: 2 صفحه

تعداد سوالات: 29 سوال

روایی و پایایی ندارد

روش نمره گذاری ندارد

خرید و دانلود - 7000 تومان
تبلیغات متنی