امروز یکشنبه 26 فروردین 1403

پرسشنامه اصلاح شده فراشناخت برای نوجوانان MCQ-A

0

تعداد صفحات: 3 صفحه

تعداد گویه: 30 سوال

روش نمره گذاری دارد

روایی و پایایی دارد

خرید و دانلود - 7000 تومان
تبلیغات متنی