امروز سه شنبه 15 اسفند 1402

گزارش کارورزی کارخانه آرد والسی

0

تعداد صفحات: 19 صفحه

مقدمه

اصطلاحات و تعاریف

آزمایشات

رطوبت

میزان خاکستر

اندازه گیری گلوتن گندم و آرد

میزان اسیدیته موجود در آرد

روش کار

کنترل و نگهداری گندم

کنترل گندم ورودی

جدا سازی و تفکیک گندم

ذخیره سازی و نگهداری گندم

آماده سازی و بوجاری گندم

جدا کننده مغناطیسی

جداکننده (سپراتور)

شن گیر

ترییور (دستگاه جداکننده بذر اصلی از سایر بذرها و ناخالصی ها)

پوستگیر

کانال هوا (آسپیراتور)

آسپیراتور ترکیبی

نم زدن و حالت دادن

فرایند نم زدن و حالت دادن

نم زدن

نم زن پیاله ای / پیمانه ای

نم زن با استوانه مدرج

دستگاه تنظیم کننده پیوسته رطوبت

فرایند تهیه آرد

مرحله شکافتن دانه

مرحله خردکردن

الک کردن

دستگاه تصفیه کننده

محصولات نهایی فرایند تهیه آرد

بسته بندی و ذخیره آرد

نیازهای بهداشتی محل تهیه و تولید مواد اولیه

تأسیسات – طراحی – تسهیلات

شرایط ایمنی کارخانجات تولیدی آرد

ایمنی انبارها

ایمنی لوله های مورد استفاده در کارخانه با توجه به نوع سیال آن

ایمنی کارگران

خرید و دانلود | 23,000 تومان
تبلیغات متنی