امروز دوشنبه 27 فروردین 1403

پرسشنامه مقیاس مسئولیت نگرشها (RAS)

0

تعداد صفحات: 4 صفحه

تعداد گویه ها: 26 سوال

روش نمره گذاری دارد

خرید و دانلود - 7000 تومان
تبلیغات متنی