امروز یکشنبه 03 تیر 1403

پرسشنامه مقیاس بهزیستی روان شناختی ریف (1989)

0

تعداد صفحات: 2 صفحه

این مقیاس را ریف (1989) ساخته و در سال 2002 مورد تجدید نظر قرار گرفته است (هوسر و همکاران، 2005). پاسخ به هر سؤال در یک طیف 6 درجه‌ای از کاملا موافق تا کاملا مخالف قرارمی گیرد. این پرسشنامه دارای 6 خرده مقیاس پذیرش خود، روابط مثبت با دیگران، خودمختاری، تسلط بر محیط، زندگی هدفمند و رشد شخصی می باشد.

تعداد گویه ها: 18 سوال

خرید و دانلود - 7000 تومان
تبلیغات متنی