امروز دوشنبه 27 فروردین 1403

پروژه کارآفرینی خشک کردن ذرت تر

0

تعداد صفحات: 24 صفحه

سرمایه گذاری

سرمایه ثابت

هزینه های سرمایه ای

زمین

محوطه سازی

ساختمان سازی

ماشین آلات وتجهیزات و وسایل ازمایشگاهی و کارگاهی (مشخصات فنی آنها)

تاسیسات عمومی وتجهیزات با مشخصات فنی آنها:

وسائل حمل ونقل

اثاثیه اداری وآشپزخانه

برآورد سرمایه ثابت

هزینه های سرمایه ای

هزینه های قبل از بهره برداری

برآورد سرمایه درگردش

نحوه سرمایه گذاری

هزینه های سالیانه تولید/خدمات

مواداولیه وبسته بندی

برآورد حقوق ودستمزد نیروی انسانی

برآورد هزینه آب وبرق وسوخت مصرفی(انرژی)

هزینه اجاره مکان

برآورد هزینه تعمیرات ونگهدار

برآورد هزینه استهلاک

برآورد هزینه های تولید /خدمات سالیانه

قیمت تمام شده محصول

قیمت فروش محصول/خدمات

فروش یا درآمد سالیانه کالا و خدمات

محاسبه نقطه سربه سر(در 100%راندمان)

پیش بینی عملکرد سود وزیان

ارزش افزوده خالص وناخالص ونسبتهای آن

سرمایه سرانه ثابت

کل سرمایه گذاری سرانه

نرخ بازدهی سرمایه

دوره بازگشت سرمایه

خرید و دانلود - 33000 تومان
تبلیغات متنی