امروز یکشنبه 26 فروردین 1403

پروژه کارآفرینی تولید ظروف پلاستیک

0

تعداد صفحات: 20 صفحه

مقدمه

کار آفرینی و ایجاد شغل در جامعه

برسی طرح از نظر اقتصادی

تاریخچه صنعت پلاستیک

ویژگیهای مواد پلاستیکی

ویژگی سلولز و نیترات سلولز

ویژگی استات سلولز

ویژگی زمین کارخانه

دریافت مجوز

تامین سرمایه

برسی طرح از نظر اقتصادی

برسی فنی

تامین سرمایه

مشخصات ماشین آلات

مشخصات زمین

مشخصات ساختمان

محوطه سازی

ساختمان سازی

تاسیسات

وسایط نقلیه

اثاثه وتجهیزات دفتری

ملزومات

هزینه های تاسیس

سایر هزینه های تاسیس

هزینه حقوق کارگران

هزینه استهلاک دارایی ها

هزینه تعمیرات

هزینه آب وبرق و سوخت مصرفی

هزینه های دیگر

معرفی محصولات

مواد مصرفی

مشخصات محصولات

بهای تمام شده هر واحد تولیدات

محاسبه نقطه سربه سر

جمع هزینه های متغیرهر واحد از هر یک از محصولات

نقطه سربه سرشیرینی

نتیجه گیری پس از بررسی نقطه های سربه سر

محاسبات نسبتهای مالی

نسبتهای نقد ینگی

نسبتهای فعالیت

گردش کل دارایی ها

نسبت بدهی

نسبت بدهی های بلند مدت به حقوق صاحب سرما یه

نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها

نسبت توان پرداخت بهره

حاشیه فروش

نرخ بازده سرمایه گذاری

نرخ بازده سرمایه مالک

خرید و دانلود - 23000 تومان
تبلیغات متنی