امروز یکشنبه 26 فروردین 1403

پروژه کارآفرینی صنعت پلاستیک

0

تعداد صفحات: 40 صفحه

مقدمه

تاریخچه شرکت

اهداف و وظایف شرکت

ارکان شرکت

مدیران داخلی شرکت

چارت سازمانی شرکت

مطالعات بازار

دریافت مجوز

پیش نویس طرح چشم انداز

پیش نویس شرح مأموریت

اهداف شرکت

استراتژیهای کارخانه تولیدی و صنعتی پلاستیک صنعت

تحلیل صنعت / خدمات

تامین سرمایه

بررسی فنی

بازیافت و زباله سوزی

مشخصات ماشین آلات

مشخصات زمین

ساختمان سازی

تأسیسات

وسایط نقلیه

اثاثه وتجهیزات دفتری

ملزومات

هزینه های تاسیس

ترازنامه

هزینه حقوق کارگران

هزینه استهلاک دارایی ها

هزینه تعمیرات

هزینه آب وبرق و سوخت مصرفی

هزینه های دیگر

مواد مصرفی

مشخصات محصولات

محاسبات مربوط به جداول صفحه قبل

صورت بهای تمام شده کالای فروش رفته

صورت سود وزیان

بهای تمام شده هر واحد تولیدات

ترازنامه

محاسبه نقطه سربه سر

هزینه های ثابت

هزینه های متغیر

جمع هزینه های متغیرهر واحد از هر یک از محصولات

نقطه سربه سرشیرینی

نتیجه گیری پس از بررسی نقطه های سربه سر

محاسبات نسبتهای مالی

نسبتهای نقد ینگی

نسبت جاری

نسبت آنی

نسبتهای فعالیت

گردش کل دارایی ها

نسبت بدهی

نسبت بدهی های بلند مدت به حقوق صاحب سرما یه

نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها

نسبت توان پرداخت بهره

حاشیه فروش

نرخ بازده سرمایه گذاری

نرخ بازده سرمایه مالک

خرید و دانلود - 39000 تومان
تبلیغات متنی