امروز سه شنبه 04 اردیبهشت 1403

کارآموزی اجرای دیوار حائل

0

تعداد صفحات: 15 صفحه

فصل اول آشنایی کلی با مکان کارآموزی

فصل دوم ارزیابی بخش های مرتبط با رشته علمی کارآموزی

فصل سوم آزمون، آموخته ها، نتایج و پیشنهادات

مختصری در مورد دیوارهای حایل

خرید و دانلود - 21000 تومان
تبلیغات متنی