امروز یکشنبه 26 فروردین 1403

پروژه کارآفرینی لامپ

0

تعداد صفحات: 40 صفحه

معرفی شرکت

معرفی محصول

فرایند تولید

اطلاعات برنامه ریزی

تحلیل جریان مواد

رابطه ی فعالیت ها

برآورد فضا

الگوریتم های های کامپیوتری

بهبود طرح ها

ارزیابی طرح ها

خرید و دانلود - 39000 تومان
تبلیغات متنی