امروز یکشنبه 26 فروردین 1403

پروژه کارآفرینی راه اندازی چاپخانه

0

تعداد صفحات: 49 صفحه

اهداف

پیشگفتار

مقدمه چاپ افست

فصل اول

شرکت سهامی

شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی عام

شرکت تضامنی

شرکت نسبی

شرکت تعاونی

شرکت با مسؤلیت محدود

مدارک لازم برای ثبت

فصل دوم

مقدمات تاسیس چاپ خانه

محل چاپخانه

خرید دستگاه های چاپخانه

گمرک

توضیح مختصری از کار ماشین آلات

ملزومات چاپخانه

استخدام پرسنل چاپخانه

قرار داد کار

سایر مواد قانونی

اختلاف ناشی از قرارداد

فصل سوم

مراحل تولید

طراحی

اطلاعات نوشتاری (فونت)

اطلاعات تصویری (نقطه ای)

اطلاعات خطی

چاپ

مراحل آماده سازی ماشین برای چاپ

فصل چهارم

مواد اولیه در چاپخانه

اطلاعات عمومی

چگونگی بازاریابی چاپخانه

چگونگی محاسبه قیمت تمام شده

چاپ یادرنگ

امضاء مدیر چاپ

انبار چاپخانه

فروش محصول

فصل پنجم

حسابداری های چاپخانه

فصل ششم

مالیات – بیمه

بیمه

مراحل بیمه شدن کارگر

چگونگی پرداخت مالیات چاپخانه

اطلاعات عمومی

مالیات چیست؟

فصل هفتم

مشکلات چاپ

پیشنهاد یک چاپخانه دار برای بهبود وضع چاپ

اطلاعات عمومی

منابع

خرید و دانلود - 45000 تومان
تبلیغات متنی