امروز یکشنبه 03 تیر 1403

پروژه کارآفرینی طراحی کارخانه شکلات

0

تعداد صفحات: 30 صفحه

مقدمه

معرفی و شناخت محصول

تاریخچه پیدایش محصول

معرفی محصول

نام و کد محصول (ایسیک 3)

شماره تعرفه گمرکی

شرایط واردات

بررسی و ارائه استاندارد

موارد مصرف و کاربرد شکلات

بررسی کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول

اهمیت استراتژیکی

کشورهای تولید کننده و مصرف کننده محصول

شرایط و صادرات

وضعیت عرضه و تقاضا

بررسی ظرفیت بهره برداری و محل و تعداد واحدهای فعال

بررسی وضعیت طرحهای جدید، ظرفیت بهره برداری و محل و میزان پیشرفت آنها.

بررسی روند واردات محصول

نمودار کلی از تهیه محصول شکلات مغز دار (شکلات خرما)

بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی شامل برآورد حجم سرمایه گذاری ثابت

ساختمان

ماشین آلات

میزان مواد اولیه عمود مورد نیاز و قیمت ریالی آن در بازار داخل

میزان سرمایه در گردش

وضعیت تامین نیروی انسانی و تعداد اشتغال

حقوق و دستمزد پرسنل تولید

وضعیت میزان تامین برق آب و سوخت و

وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی

خرید و دانلود - 35000 تومان
تبلیغات متنی