امروز دوشنبه 27 فروردین 1403

پروژه کارآفرینی احداث شرکت فرآورده های لبنی

0

تعداد صفحات: 25 صفحه

خلاصه مشخصات کلی طرح

میزان سرمایه گذاری انجام شده توسط سرمایه گذار به شرح زیر می باشد

مطالعات اقتصادی طرح

روش تولید محصول

برنامه اجرایی و زمان بندی شده طرح

برآورد هزینه های سرمایه گذاری کل طرح

کل سرمایه گذاری طرح و نحوه تامین منابع مالی آن

تسطیح و محوطه سازی و دیوار کشی

ساختمان ها

تاسیسات

هزینه تاسیسات

وسائط نقلیه

اثاثیه و لوازم اداری

حقوق و دستمزد

هزینه های انرژی

هزینه سوخت و انرژی

پیش بینی فروش

محاسبات اقتصادی طرح

نقطه سر به سر

جدول پیش بینی سود و زیان (ارقام میلیون ریال)

خرید و دانلود - 33000 تومان
تبلیغات متنی